תוכנה תעשייה וניהול מכונות בניין אלקטרוניקה חשמל מיכשור ובקרה מיכשור רפואי עיצוב מדיה גז ביוטכנולוגיה טכנולוגית מים כימיה מיזוג אוויר

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"מתלבטים מה ללמוד ?","Description":"","FontSize":15.5,"LabelsList":["תוכנה","תעשייה וניהול","מכונות","בניין","אלקטרוניקה ","חשמל","מיכשור ובקרה","מיכשור רפואי","עיצוב מדיה","גז","ביוטכנולוגיה ","טכנולוגית מים","כימיה","מיזוג אוויר"],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#4caf50","#ddf0dd","#009688","#bbfff9","#00bcd4","#c6f9ff","#03a9f4","#ceeffe","#2196f3","#d5ebfd","#3f51b5","#daddf2","#673ab7","#e2d8f3","#9c27b0","#f0d1f5","#e91e63","#fbd4e1","#f44336","#fddbd9","#ff5722","#ffdfd5","#ff9800","#ffebcf","#ffc107","#fff3d0","#ffeb3b","#fffbda"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/-160492kon.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2020-10-30T09:44:40.061Z","CategoryId":10,"Weights":[],"WheelKey":"-160492kon"}