איך אני עוזר לפסח? מאכל אהוב בפסח את מי אפגוש בחג? מה אמצא בנקיונות? מתנה שהייתי רוצה חלק אהוב בליל הסדר לאן הייתי רוצה לטייל? מקום להחביא אפיקומן

פסח מתקרב

Introducing "פסח מתקרב" spin wheel: Prepare for Passover with slices like "איך אני עוזר לפסח?" and "מה אמצא בנקיונות?" Spin to engage in Passover-themed activities or challenge friends to answer questions about the holiday.
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

פסח מתקרב

Introducing "פסח מתקרב" spin wheel: Prepare for Passover with slices like "איך אני עוזר לפסח?" and "מה אמצא בנקיונות?" Spin to engage in Passover-themed activities or challenge friends to answer questions about the holiday.
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"פסח מתקרב","Description":"Introducing \"פסח מתקרב\" spin wheel: Prepare for Passover with slices like \"איך אני עוזר לפסח?\" and \"מה אמצא בנקיונות?\" Spin to engage in Passover-themed activities or challenge friends to answer questions about the holiday. ","FontSize":10.4,"LabelsList":["איך אני עוזר לפסח?","מאכל אהוב בפסח","את מי אפגוש בחג?","מה אמצא בנקיונות?","מתנה שהייתי רוצה","חלק אהוב בליל הסדר","לאן הייתי רוצה לטייל?","מקום להחביא אפיקומן"],"Style":{"_id":"626a347aa88ea1278d023469","Type":0,"Colors":["#f44336","#710d06","#9c27b0","#3e1046","#3f51b5","#192048","#03a9f4","#014462","#009688","#003c36","#8bc34a","#38511b","#ffeb3b","#7e7100","#ff9800","#663d00"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/-1629909G6U.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2024-04-12T13:05:56.039Z","CategoryId":16,"Weights":[],"WheelKey":"-1629909G6U"}