ข้าวกระเพราหมู ข้าวผัดไข่ ข้าวผัดแหนม ข้าวต้มหมูสับ ข้าวคะน้าหมูกรอบ ผัดซีอิ๊ว ราดหน้า

ข้าว

🍚
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

ข้าว

🍚
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"ข้าว","Description":"🍚","FontSize":18,"LabelsList":["ข้าวกระเพราหมู","ข้าวผัดไข่","ข้าวผัดแหนม","ข้าวต้มหมูสับ","ข้าวคะน้าหมูกรอบ","ผัดซีอิ๊ว","ราดหน้า"],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#9c27b0","#3e1046","#3f51b5","#192048","#03a9f4","#014462","#009688","#003c36","#8bc34a","#38511b","#ffeb3b","#7e7100","#ff9800","#663d00"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":2,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/-33882hK3.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2019-12-27T13:32:48.563Z","CategoryId":6,"Weights":[],"WheelKey":"-33882hK3"}