Taishiro Toyomitsu (Fat Gum) Rumi Usagiyama (Mirko) Dabi Tomura Shigaraki Kyoka Jiro Natsuo Todoroki Inko Midoriya Uwabami Ken Ishiyama (Cementoss) Manami Aiba (La Brava) Ekutopurazumu (Ectoplasm) Tenya Iida Nine Atsuhiro Sako (Mr. Compress) Chizome Akaguro (Stain) Nemuri Kayama (Midnight) Mitsuki Bakugo Seiji Shishikura Goto Imasuji (Muscular) Fuyumi Todoroki Enji Todoroki (Endeavor) Fumikage Tokoyami Camie Utsushimi Shinji Nishiya (Kamui Woods) Neito Monoma Eri Ryo Inui (Hound Dog) Yu Takeyama (Mount Lady) Yo Shindo Tsunagu Hakamada (Best Jeanist) Kurogiri Rei Todoroki Ryuko Tatsuma (Ryukuyu) Desutegoro (Death Arms) Shota Aizawa (Eraserhead) Shimano Katsuma Denki Kaminari Ochako Ururaka Shinya Kamihara (Edgeshot) Yuuga Aoyama Tetsutetsu Tetsutetsu Ken Takagi (Rock Lock) Momo Yaoyorozu Kiruka Hasaki (Slice) Anan Kurose (Thirteen) Katsuki Bakugo Hoyo Makihara (Mummy) Chiyo Shuzenji (Recovery Girl) Inasa Yoarashi Keigo Takami (Hawks) Chojuro Kon (Chimera) Rody Soul Tsuyu Asui Shuichi Iguchi (Spinner) Eijiro Kirishima Sunaipu (Snipe) Sekijiro Khan (Vlad King) Mirai Sasaki (Sir Nighteye) Himiko Toga Kugo Satamata (Gang Orca) Minoru Mineta Emi Fukukado (Miss.Joke) Mezo Shoji Kimoko Kimori Mina Ashido Hitoshi Shinso Danjiro Tobita (Gentle Criminal) Munfisshu (Moonfish) Sirius Selkie Kaoruko Awata (Bubble Girl) Furekuto Tan (Flect Turn) Setsuna Tokage Toshinori Yagi (Allmight) Sorahiko Torino (Gran Torino) Principal Nezu Kai Chisaki (Overhaul) Kota Izumi Koji Koda Izuku Midoriya Jin Bubaigawara (Twice) Bakkudorafuto (Backdraft) Mashirao Ojiro Itsuka Kendo Hanta Sero Shoto Todoroki Melissa Shield Rikido Sato Ibara Shiozaki All for One Toru Hagakure Hizashi Yamada (Present Mic) Yumi Viran (Beros)

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"BNHA All (Most) Characters","Description":"","FontSize":5,"LabelsList":["Taishiro Toyomitsu (Fat Gum)","Rumi Usagiyama (Mirko)","Dabi","Tomura Shigaraki","Kyoka Jiro","Natsuo Todoroki","Inko Midoriya","Uwabami","Ken Ishiyama (Cementoss)","Manami Aiba (La Brava)","Ekutopurazumu (Ectoplasm)","Tenya Iida","Nine","Atsuhiro Sako (Mr. Compress)","Chizome Akaguro (Stain)","Nemuri Kayama (Midnight)","Mitsuki Bakugo","Seiji Shishikura","Goto Imasuji (Muscular)","Fuyumi Todoroki","Enji Todoroki (Endeavor)","Fumikage Tokoyami","Camie Utsushimi","Shinji Nishiya (Kamui Woods)","Neito Monoma","Eri","Ryo Inui (Hound Dog)","Yu Takeyama (Mount Lady)","Yo Shindo","Tsunagu Hakamada (Best Jeanist)","Kurogiri","Rei Todoroki","Ryuko Tatsuma (Ryukuyu)","Desutegoro (Death Arms)","Shota Aizawa (Eraserhead)","Shimano Katsuma","Denki Kaminari","Ochako Ururaka","Shinya Kamihara (Edgeshot)","Yuuga Aoyama","Tetsutetsu Tetsutetsu ","Ken Takagi (Rock Lock)","Momo Yaoyorozu","Kiruka Hasaki (Slice)","Anan Kurose (Thirteen)","Katsuki Bakugo","Hoyo Makihara (Mummy)","Chiyo Shuzenji (Recovery Girl)","Inasa Yoarashi","Keigo Takami (Hawks)","Chojuro Kon (Chimera)","Rody Soul","Tsuyu Asui","Shuichi Iguchi (Spinner)","Eijiro Kirishima","Sunaipu (Snipe)","Sekijiro Khan (Vlad King)","Mirai Sasaki (Sir Nighteye)","Himiko Toga","Kugo Satamata (Gang Orca)","Minoru Mineta","Emi Fukukado (Miss.Joke)","Mezo Shoji","Kimoko Kimori","Mina Ashido","Hitoshi Shinso","Danjiro Tobita (Gentle Criminal)","Munfisshu (Moonfish)","Sirius","Selkie","Kaoruko Awata (Bubble Girl)","Furekuto Tan (Flect Turn)","Setsuna Tokage","Toshinori Yagi (Allmight)","Sorahiko Torino (Gran Torino)","Principal Nezu","Kai Chisaki (Overhaul)","Kota Izumi ","Koji Koda","Izuku Midoriya","Jin Bubaigawara (Twice)","Bakkudorafuto (Backdraft)","Mashirao Ojiro","Itsuka Kendo","Hanta Sero","Shoto Todoroki","Melissa Shield","Rikido Sato","Ibara Shiozaki","All for One","Toru Hagakure","Hizashi Yamada (Present Mic)","Yumi Viran (Beros)"],"Style":{"_id":"635c7886c8b39603f22f37ee","Type":0,"Colors":["#ffde7d","#694f00","#97cef9","#063d69","#a385d8","#291749","#f48aae","#600927","#e8efa3","#575e11","#34e8ff","#004b55","#ffbaa4","#741c00","#99d39b","#1e4620"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[6,7],[8,9],[6,7],[4,5],[6,7],[8,9],[4,5],[0,1],[10,11],[8,9],[4,5],[0,1],[4,5],[8,9],[4,5],[12,13],[6,7],[4,5],[14,15],[8,9],[4,5],[14,15],[8,9],[14,15],[12,13],[8,9],[12,13],[4,5],[2,3],[6,7],[4,5],[10,11],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[10,11],[12,13],[4,5],[2,3],[0,1],[6,7],[2,3],[12,13],[0,1],[12,13],[0,1],[12,13],[14,15],[0,1],[6,7],[14,15],[10,11],[12,13],[14,15],[8,9],[10,11],[0,1],[12,13],[2,3],[4,5],[12,13],[14,15],[0,1],[10,11],[8,9],[10,11],[8,9],[12,13],[4,5],[2,3],[0,1],[14,15],[2,3],[14,15],[2,3],[10,11],[2,3],[6,7],[10,11],[14,15],[2,3],[6,7],[10,11],[14,15],[2,3]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/bnha-all-most-characters.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2022-10-29T07:55:25.040Z","CategoryId":13,"Weights":[],"WheelKey":"bnha-all-most-characters"}