ข่าวดี ขอโทษ มูฟออน โลกส่วนตัว แต่งงาน ไกล่เกลี่ย มือที่สาม ผลผลิต จินตนาการ ยานพาหนะ ริเริ่ม ความเครียด สมาธิ หาเวลา อสังหาริมทรัพย์ งานงอก ภัยธรรมชาติ หน้ากาก รัดตัวเอง คุณไสย สูญเสีย ทำบุญ ฝันร้าย กลั่นแกล้ง หวาดกลัว ยุติธรรม เรียนรู้ เร่ร่อน พิธีกรรม กับดัก หุ่นเชิด ดวงชะตา เพื่อน ฝันดี รีวิว ช่วยเหลือ ไม่รับฟัง แก้วตาดวงใจ รักยืนยาว ความทรงจำ ออฟฟิศซินโดรม เป้าหมาย หลักฐาน เพ้อฝัน กรวดน้ำ ความสำเร็จ เก็บออม คำสัญญา วิญญาณ บริวาร พักผ่อน การดูแล นิจนิรันดร์ การเรียกร้อง เตรียมตัว หยุด อุบัติเหตุ โชคลาภ บนบาน ติดสินบน ให้ความรู้ คลำทาง ป่วย ผจญภัย คุมขัง พันธนาการ ข้ามอุปสรรค กลยุทธ์ โจรกรรม ของขวัญ ประทานพร สองจิตสองใจ เชี่ยวชาญ ครอบครัว ความขัดแย้ง จัดส่ง เดียวดาย ทุ่มเท ไอเดีย บำเรอสุข หักดิบ ความร่วมมือ ฉุนเฉียว ภาคภูมิใจ โอเค

พันตาออราเคิล By Hikari no card

Explore the realms of possibilities with the "พันตาออราเคิล By Hikari no card" spin wheel! With slices like "ข่าวดี" (Good News), "สมาธิ" (Mindfulness), and "ความสำเร็จ" (Success), this wheel offers a glimpse into various aspects of life and fortune. Did you know that the term "ออราเคิล" (Oracle) originates from ancient Greek mythology, where priestesses would deliver prophecies from the gods? Use this wheel for decision-making, brainstorming creative ideas, or simply for some spontaneous fun.
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

พันตาออราเคิล By Hikari no card

Explore the realms of possibilities with the "พันตาออราเคิล By Hikari no card" spin wheel! With slices like "ข่าวดี" (Good News), "สมาธิ" (Mindfulness), and "ความสำเร็จ" (Success), this wheel offers a glimpse into various aspects of life and fortune. Did you know that the term "ออราเคิล" (Oracle) originates from ancient Greek mythology, where priestesses would deliver prophecies from the gods? Use this wheel for decision-making, brainstorming creative ideas, or simply for some spontaneous fun.
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"พันตาออราเคิล By Hikari no card ","Description":"Explore the realms of possibilities with the \"พันตาออราเคิล By Hikari no card\" spin wheel! With slices like \"ข่าวดี\" (Good News), \"สมาธิ\" (Mindfulness), and \"ความสำเร็จ\" (Success), this wheel offers a glimpse into various aspects of life and fortune. Did you know that the term \"ออราเคิล\" (Oracle) originates from ancient Greek mythology, where priestesses would deliver prophecies from the gods? Use this wheel for decision-making, brainstorming creative ideas, or simply for some spontaneous fun.","FontSize":5,"LabelsList":["ข่าวดี","ขอโทษ","มูฟออน","โลกส่วนตัว","แต่งงาน","ไกล่เกลี่ย","มือที่สาม","ผลผลิต","จินตนาการ","ยานพาหนะ","ริเริ่ม","ความเครียด","สมาธิ","หาเวลา","อสังหาริมทรัพย์","งานงอก","ภัยธรรมชาติ","หน้ากาก","รัดตัวเอง","คุณไสย","สูญเสีย","ทำบุญ","ฝันร้าย","กลั่นแกล้ง","หวาดกลัว","ยุติธรรม","เรียนรู้","เร่ร่อน","พิธีกรรม","กับดัก","หุ่นเชิด","ดวงชะตา","เพื่อน","ฝันดี","รีวิว","ช่วยเหลือ","ไม่รับฟัง","แก้วตาดวงใจ","รักยืนยาว","ความทรงจำ","ออฟฟิศซินโดรม","เป้าหมาย","หลักฐาน","เพ้อฝัน","กรวดน้ำ","ความสำเร็จ","เก็บออม","คำสัญญา","วิญญาณ","บริวาร","พักผ่อน","การดูแล","นิจนิรันดร์","การเรียกร้อง","เตรียมตัว","หยุด","อุบัติเหตุ","โชคลาภ","บนบาน","ติดสินบน","ให้ความรู้","คลำทาง","ป่วย","ผจญภัย","คุมขัง","พันธนาการ","ข้ามอุปสรรค","กลยุทธ์","โจรกรรม","ของขวัญ","ประทานพร","สองจิตสองใจ","เชี่ยวชาญ","ครอบครัว","ความขัดแย้ง","จัดส่ง","เดียวดาย","ทุ่มเท","ไอเดีย","บำเรอสุข","หักดิบ","ความร่วมมือ","ฉุนเฉียว","ภาคภูมิใจ","โอเค"],"Style":{"_id":"6295c14285daff1f701adbb1","Type":0,"Colors":["#227c9d","#fbfbfb","#17c3b2","#0a0a0a","#ffcb77","#fef9ef","#fe6d73"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,3],[5,3],[6,3]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/by-hikari-no-card.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2024-02-08T06:50:26.217Z","CategoryId":5,"Weights":[],"WheelKey":"by-hikari-no-card"}