Bánh tráng Hủ tíu Cháo sườn Bánh giò Bún bò huế Mỳ kim chi Bánh cuốn Bún ốc Bánh gà Hồng Mai Các món trộn Bún riêu Bún hải sản Bún đậu mắm tôm Cơm gà 179 hbong Xôi Bánh khọt Mỳ chua cay tô hiến thành Mỳ vịt quay Sữa chua mít Mỳ chua cay tô hiến thành Mỳ trộn Đồ ăn HQ Kem bơ Bánh xèo Bánh mỳ Jellybean Mỳ vằn thắn Các món trộn Tàu hũ trân châu Đồ ăn CD Mỳ cà ri gà

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"Ăn gì bây giờ","Description":"","FontSize":9.949999809265137,"LabelsList":["Bánh tráng","Hủ tíu","Cháo sườn","Bánh giò","Bún bò huế","Mỳ kim chi","Bánh cuốn","Bún ốc","Bánh gà Hồng Mai","Các món trộn ","Bún riêu","Bún hải sản ","Bún đậu mắm tôm","Cơm gà 179 hbong","Xôi","Bánh khọt","Mỳ chua cay tô hiến thành","Mỳ vịt quay","Sữa chua mít ","Mỳ chua cay tô hiến thành ","Mỳ trộn ","Đồ ăn HQ","Kem bơ ","Bánh xèo","Bánh mỳ ","Jellybean","Mỳ vằn thắn","Các món trộn","Tàu hũ trân châu","Đồ ăn CD","Mỳ cà ri gà "],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#710d06","#fbbab5","#663d00","#ffc673","#1e4620","#99d39b","#30221d","#a97e6f","#600927","#f48aae","#192048","#8b97d7","#741c00","#ffbaa4","#291749","#a385d8","#3e1046","#c95ddb","#263238","#9bb0ba","#014462","#69cffd","#3f3f3f","#e5e5e5","#38511b","#c5e1a5","#7e7100","#fff9c8","#003c36","#00dac5","#004b55","#34e8ff","#694f00","#ffde7d","#575e11","#e8efa3"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[0,1],[6,7],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[2,3],[22,23],[8,9],[24,25],[18,23],[20,21],[26,27],[28,29],[16,17],[10,11],[18,19],[30,31],[32,33],[26,27],[34,35],[28,29],[14,15],[30,31]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/n-g-by-gi.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":0,"Flagged":false,"DateModified":"2021-04-30T07:56:32.763Z","CategoryId":6,"Weights":[],"WheelKey":"n-g-by-gi"}