ทิ้งการ์ดแต้ม 1 ใบ และจั่วใหม่ การ์ดตัวเลข"น้อยที่สุด"จะได้เลือกแต้มก่อน ยกเลิกความสามารถการ์ดทุกใบ ส่งการ์ดแต้ม1ใบให้ผู้เล่นทางซ้าย นำการ์ด 1 ใบขึ้นมือ ใช้การ์ดตัวเลขแบบสุ่ม เล่นการ์ดแต้มแบบคว่ำ ผู้เล่นที่หยิบแต้มคนสุดท้ายจะได้ 2 แต้ม

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"Super Power 8","Description":"","FontSize":21.25,"LabelsList":["ทิ้งการ์ดแต้ม 1 ใบ และจั่วใหม่","การ์ดตัวเลข\"น้อยที่สุด\"จะได้เลือกแต้มก่อน","ยกเลิกความสามารถการ์ดทุกใบ","ส่งการ์ดแต้ม1ใบให้ผู้เล่นทางซ้าย","นำการ์ด 1 ใบขึ้นมือ","ใช้การ์ดตัวเลขแบบสุ่ม","เล่นการ์ดแต้มแบบคว่ำ","ผู้เล่นที่หยิบแต้มคนสุดท้ายจะได้ 2 แต้ม"],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#f44336","#710d06","#9c27b0","#3e1046","#3f51b5","#192048","#03a9f4","#014462","#009688","#003c36","#8bc34a","#38511b","#ffeb3b","#7e7100","#ff9800","#663d00"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/super-power-8.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2020-02-16T12:58:13.038Z","CategoryId":2,"Weights":[],"WheelKey":"super-power-8"}