Ajia Ashitomi Akane Toriyasu Aoi Ryugoku Asu Rito Ayano Aishi Beruma Dinkuri Beshi Takamone Borupen Saishiki Budo Masuta Chojo Tekina Dafuni Burieku Dairoku Surikizu Daku Atsu Dora Tamamoto Efude Nurimono Enpitsu Boyoge Fureddo Jonzu Gaku Hikitsuri Geiju Tsuke Gema Taku Genka kunahito Gita Yamahato Hana Daidaiyama Honako yamada Haruto yuto Hayanari Tsumeato Hayato Haruki Hazu Kashibuchi Himari Fujita Hojiro Zameshiro Hokuto Furukizu Homu Kurusu Horo Guramu Horuda Puresu Hoshiko Mizudori Inlyu Basu Iruka Dorufino Itachi Zametona Juku Ren Kaga Kusha Kaho Kanon Karin Hana Kashiko Murasaki Kenku Sukoyaka Kiba Kawaito Kizana Sunobu Kocho Shuyona Koharu Hinata Kokona Haruka Kokoro Momoiro Kuroko Kamerage Kuu Dere Kyoshi Taiso Kyuji Konagawa Mai Waifu Maka Tangei Mentero Sashimesu Megami Saikou Mei Mio Meka Nikaru Mida Rana Mina Rui Myiuji Shan Muja Kina Musume Ronshaku Midori Gruin Nasu Kankoshi Natsuki Anna Oka Ruto Osana Najimi Osoro Shidesu Otohiko Meichi Pippi Osu Reina Nana Riku Soma Rino Fuka Rujasu Norubiro Ryusei koki Ryuto Ippongo Saki Miyu Sakura Hagiwara Sakyu Basu Seiyo Akanishi Shima Shita Shin Higaku Shiori Risa Shiromi Torayoshi Sho Kunin Shuko Tsuburaya Shozu Kurosaua Sora Sosuke Sota Yuki Sukubi Dubidu Sumire Suzuki Supana Churu Taro Yamada Toga Tabara Tokuko Kitagaua Tsubaki Uesusi Tsuruzo Yamazaki Uekiya Enseika Umeji Kizuguchi Unaji Denkeshiza Yaka Zaishi Yui Rio Yuna hina Osano Amao Kizano Oko Aso Mujo Mido Hanako (male) Osoro (male) Megamo

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"Yandere ","Description":"","FontSize":10.96,"LabelsList":["Ajia Ashitomi","Akane Toriyasu","Aoi Ryugoku","Asu Rito","Ayano Aishi","Beruma Dinkuri","Beshi Takamone","Borupen Saishiki","Budo Masuta","Chojo Tekina","Dafuni Burieku","Dairoku Surikizu","Daku Atsu","Dora Tamamoto","Efude Nurimono","Enpitsu Boyoge","Fureddo Jonzu","Gaku Hikitsuri","Geiju Tsuke","Gema Taku","Genka kunahito","Gita Yamahato","Hana Daidaiyama","Honako yamada","Haruto yuto","Hayanari Tsumeato","Hayato Haruki","Hazu Kashibuchi","Himari Fujita","Hojiro Zameshiro","Hokuto Furukizu","Homu Kurusu","Horo Guramu","Horuda Puresu","Hoshiko Mizudori","Inlyu Basu","Iruka Dorufino","Itachi Zametona","Juku Ren","Kaga Kusha","Kaho Kanon","Karin Hana","Kashiko Murasaki","Kenku Sukoyaka","Kiba Kawaito","Kizana Sunobu","Kocho Shuyona","Koharu Hinata","Kokona Haruka","Kokoro Momoiro","Kuroko Kamerage","Kuu Dere","Kyoshi Taiso","Kyuji Konagawa","Mai Waifu","Maka Tangei","Mentero Sashimesu","Megami Saikou","Mei Mio","Meka Nikaru","Mida Rana","Mina Rui","Myiuji Shan","Muja Kina","Musume Ronshaku","Midori Gruin","Nasu Kankoshi","Natsuki Anna","Oka Ruto","Osana Najimi","Osoro Shidesu","Otohiko Meichi","Pippi Osu","Reina Nana","Riku Soma","Rino Fuka","Rujasu Norubiro","Ryusei koki","Ryuto Ippongo","Saki Miyu","Sakura Hagiwara","Sakyu Basu","Seiyo Akanishi","Shima Shita","Shin Higaku","Shiori Risa","Shiromi Torayoshi","Sho Kunin","Shuko Tsuburaya","Shozu Kurosaua","Sora Sosuke","Sota Yuki","Sukubi Dubidu","Sumire Suzuki","Supana Churu","Taro Yamada","Toga Tabara","Tokuko Kitagaua","Tsubaki Uesusi","Tsuruzo Yamazaki","Uekiya Enseika","Umeji Kizuguchi","Unaji Denkeshiza","Yaka Zaishi","Yui Rio","Yuna hina","Osano","Amao","Kizano","Oko","Aso","Mujo","Mido","Hanako (male)","Osoro (male)","Megamo"],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#710d06","#fbbab5","#3e1046","#c95ddb","#192048","#8b97d7","#014462","#69cffd","#003c36","#00dac5","#38511b","#c5e1a5","#7e7100","#fff9c8","#663d00","#ffc673","#30221d","#a97e6f","#263238","#9bb0ba","#600927","#f48aae","#291749","#a385d8","#063d69","#97cef9","#004b55","#34e8ff","#1e4620","#99d39b","#575e11","#e8efa3","#694f00","#ffde7d","#741c00","#ffbaa4","#3f3f3f","#e5e5e5"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27],[28,29],[30,31],[32,33],[34,35],[36,37],[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27],[28,29],[30,31],[32,33],[34,35],[36,37],[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27],[28,29],[30,31],[32,33],[34,35],[36,37],[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27],[28,29],[30,31],[32,33],[34,35],[36,37],[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27],[28,29],[30,31],[32,33],[34,35],[36,37],[0,1],[2,3],[4,5],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19],[20,21],[22,23],[24,25],[26,27],[28,29],[30,31],[32,33],[34,35],[36,37]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/yandere.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2020-04-13T13:20:38.847Z","CategoryId":12,"Weights":[],"WheelKey":"yandere"}